मै हुँ

महाभूकम्पको ४५ अौं दिन आज

मै हुँ

पृथ्वी डगमगाउँदै आउने भूकम्पनै मै हुँ ।

कमजोर संरचना तहसनहस गर्नेनै मै हुँ ।

सानु-ठुलो, तेरो-मेरो, लोभ नभएकोनै मै हुँ ।

सारा संसारको प्रश्नवाचक चुनौतीनै मै हुँ ।

1990, 2072 को महाँभुकम्पनै मै हुँ ।

हजारौं पराकम्पन ल्याउने शक्तीनै मै हुँ ।

क्षणभरमानै नासी मात्तीएर हास्नेनै मै हुँ ।

बिना सूचना आउने भूकम्पनै मै हुँ ।

म लहड हुँ विना सूचना दौडने तरंग मै हुँ

विज्ञान, न्युट्रन, आइस्टान भन्दा ठुलोनै मै हुँ ।

शक्तिमा, कालमा, नासमा, सवैमा ठुलो मै हुँ

मिनेट भरमा विध्वन्स मच्चाउनेनै मै हुँ ।

तर,

म प्रतिरोधात्मक संरचना बनाउनेहरुलाई

बलिया निर्माण र पून:निर्माण थाल्नेहरुलाई

पूराना नराम्रा शैली र मान्यता तोड्नेहरुलाई

नआत्तीन नडराउन अनुरोध गर्नेनै मै हुँ ।

ईन्जिनियरहरुको सल्लाहमा निर्माण गर्नेहरुलाई

दूर्गम गाउँमा साना बस्ती बनाउनेहरुलाई

फेरी भूकम्प आउन सक्छ भनी सोच्नेहरुलाई

न आतीन नडराउन अनुरोध गर्नेनै मै हुँ ।

भूकम्प प्रतिरोधी घर, टहरा, भवन बनाउनेहरुलाई

अर्को पुस्ताले सम्झन लायक निर्माण गर्नेहरुलाई

बुद्धि पुर्याइ काम गर्न थाल्नेहरुलाई

नआत्तीन नडराउन अनुरोध गर्ने नै मै हुँ ।

….क्रमश :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>