तिम्रो बहादुरीको लागी …

विदेशी भूमीका टेकेर, आफ्नै भूमीमा ढुङ्गाले हान्दा
उनको घाउ फुट्यो, मेरो मुटु चस्क्यो, नेपाली हु भन्दा
छाती खोलेर अगाडी वढ, अधिकार प्राप्तीको लागी
आफ्नै भूमिमा शहिद वन, सलाम छ तिमिलाइ, तिम्रो बहादुरीको लागी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>