मै हुँ

महाभूकम्पको ४५ अौं दिन आज

पृथ्वी डगमगाउँदै आउने भूकम्पनै मै हुँ ।
कमजोर संरचना तहसनहस गर्नेनै मै हुँ ।
सानु-ठुलो, तेरो-मेरो, लोभ नभएकोनै मै हुँ ।
सारा संसारको प्रश्नवाचक चुनौतीनै मै हुँ ।
1990, 2072 को महाँभुकम्पनै मै हुँ ।
हजारौं पराकम्पन ल्याउने शक्तीनै मै हुँ ।
क्षणभरमानै नासी मात्तीएर हास्नेनै मै हुँ ।
बिना सूचना आउने भूकम्पनै मै हुँ ।
म लहड हुँ विना सूचना दौडने तरंग मै हुँ
विज्ञान, न्युट्रन, आइस्टान भन्दा ठुलोनै मै हुँ ।
शक्तिमा, कालमा, नासमा, सवैमा ठुलो मै हुँ
मिनेट भरमा विध्वन्स मच्चाउनेनै मै हुँ ।
तर,
म प्रतिरोधात्मक संरचना बनाउनेहरुलाई
बलिया निर्माण र पून:निर्माण थाल्नेहरुलाई
पूराना नराम्रा शैली र मान्यता तोड्नेहरुलाई
नआत्तीन नडराउन अनुरोध गर्नेनै मै हुँ ।
ईन्जिनियरहरुको सल्लाहमा निर्माण गर्नेहरुलाई
दूर्गम गाउँमा साना बस्ती बनाउनेहरुलाई
फेरी भूकम्प आउन सक्छ भनी सोच्नेहरुलाई
न आतीन नडराउन अनुरोध गर्नेनै मै हुँ ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर, टहरा, भवन बनाउनेहरुलाई
अर्को पुस्ताले सम्झन लायक निर्माण गर्नेहरुलाई
बुद्धि पुर्याइ काम गर्न थाल्नेहरुलाई
नआत्तीन नडराउन अनुरोध गर्ने नै मै हुँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>